grid deluxe
 

Ärkebiskopsgården

Ärkebiskopsgården är byggnad i central Uppsala. Sedan 1691 är det säte för ärkebiskopar. Den nuvarande byggnaden uppfördes mellan 1737 till 1744 och Carl Hårleman var arkitekt. Påbyggnad med 1 våning år 1767. Ett antal ombyggnader har utfört för att modernisera byggnaden. Kulörsättning i representationsvåning sägs vara gjord av Anders Zorn.

Akustiken i Ärkebiskopsgårdens representationsvåning är mycket dålig. Den nyttjas flitigt och middagar hålls för stora sällskap; inte sällan talas många språk. Medelåldern vid möten och middagar är ofta relativt hög.

Vårt uppdrag är att i denna antikvariskt känsliga miljö hitta lösningar som kan accepteras ur antikvarisk synpunkt men som ger en god effekt. Ett akustiskt program togs fram som underlag för utredning och beslut om omfattning av åtgärder. Våningen är dessutom nyligen restaurerad vad det gäller ytskikt; förgyllda listverk och nymålade väggar med linoljefärg varför extra varsamhet krävs. Vårt förslag inkluderar komplettering av akustikputs inom takmedaljonger och demonterbara väggskärmar i kulör lika vägg i ett av rummen.

Antikvarie från Länsstyrelsen och Upplandsmuseet har deltagit i projektet. Genomförandet sker i etapper och efter utvärdering av varje etapp.

Beställare: Trossamfundet Svenska kyrkan
År: 2016-17, pågående
Kategori: Kyrkor och byggnadsvård
Projekttyp: Komplettering akustikåtgärder
Omfattning: ca 240 kvm
Foto/illustration: werket