grid deluxe
 

Östervåla skola

Östervåla skola behöver växa. Idag saknas det både undervisningslokaler och utrymme i matsalen. Werket har ritat ett förslag på tillbyggnad av den ursprungliga 1950-talsskolan med fyra klassrum och tillhörande biytor.

Den nya delen får en egen entré som länkar ihop de saxade våningsplanen mellan den nya och den gamla skolan. Tillbyggnaden har fått ett lekfullt uttryck med material som kontrasterar mot det befintliga gula teglet. Solceller är tänkta att integreras i fasadglaset och på taket.

Matsalen byggs ut och tillbyggnaden får extra takhöjd, mycket dagsljus och en egen uteplats.

Beställare: Hebyfastigheter
Byggår: Planerad byggstart under 2017
Kategori: Skola
Projekttyp: Tillbyggnad; programhandling & förfrågningsunderlag
Omfattning: ca 1900 m²
Foto/illustration: Werket