grid deluxe
 

Alfhem

Kv. Alfhem ligger centralt i Uppsala och var tidigare bebyggt med Korskyrkan, en frikyrkobyggnad som bedömdes vara i så dåligt skick att rivning ansågs nödvändigt. NCC förvärvade fastigheten och Werket anlitades för en detaljplaneutredning. Detta har nu resulterat i ett bostadshus med 30 lägenheter och tre butiker i gatuplan. Werket samarbetade med LOLA arkitektur & landskap med utemiljön. Christian Dalberg, LightCare AB, medverkade med belysning utomhus och i trapphus.

Beställare: NCC

Byggår: 2010–2011

Kategori: Bostäder

Projekttyp: Nybyggnad

Omfattning: 30 lgh, totalt ca 3900 m2

Foto/illustration: Tim Meier

Alfhem bostäder
Alfhem