grid deluxe
 

Begravningens hus, Söderhamn

Werket arkitekter ab har i ett parallellt uppdrag åt Söderhamns Pastorat tagit fram ett förslag på nybyggnad av ett nytt hus för begravningar som benämns ; Begravningens hus.
Byggnaden är tänkt att förläggas på den nya västra delen av nya kyrkogården i Söderhamn. Den nya byggnaden skall användas för begravningar, visningar och kisthantering. Byggnaden skall användas för alla religioner och skall uppföras med beprövad teknik och bra material.

Beställare: Söderhamns Pastorat
Skede: Parallellt uppdrag, framtagande av förslag/ Nybyggnad
År: 2017
Ort: Söderhamn
Omfattning: ca 600 m² samt kyrkogård
Arkitekt: Henrik Lehman och Jasper van Rossum