grid deluxe
 

Biologiskt Museum - Biotopia

Werket arkitekter deltog i ett parallellt uppdrag för att ge det befintliga biologiska muséet möjlighet till utökad verksamhet. Byggnaden är en utpräglad jugendbyggnad ritad av Gustaf Kolthoff och är byggnadsminne.

Beställare: Uppsala kommun

År: 2005

Kategori: Museum

Projekttyp: Parallellt uppdrag

Foto/illustration: werket arkitekter

Biologiskt museum