grid deluxe
 

BMC - huvudentré

BMC med sina 100 000 m2 saknar en huvudentré. Werket bjöds in tillsammans med 3 andra arkitektkontor att utforma en ny central huvudentré. Förutom entréfunktionen och den interna kommunikationen skulle även behovet av skrivsalar för universitetet lösas.

Beställare: Akademiska Hus
År: 2009
Kategori: Om- och tillbyggnad
Projekttyp: Parallellt uppdrag
Foto/illustration: werket arkitekter