grid deluxe
 

Borgarhemmet

Byggnaden uppfördes på 1840-talet som gubb- och änkehuset Borgarhemmet och fungerade som äldreboende fram till 1990-talet. En troligen medeltida grund med tunnvalv finns bevarad under huset. På 1940-talet byggdes en matsal till, ritad av Gunnar Leche. Efter att ha använts som studentboende några år på 1990-2000-talet bestämde sig fastighetsägaren Sh Bygg Fastigheter för att göra en genomgripande restaurering och ombyggnad. Resultatet blev 8 exklusiva lägenheter i olika storlekar. På taket till Leches matsal har en tillbyggnad och en takterrass uppförts. Del av den f.d. kallvinden har tagits i anspråk som etagevåning för bostad. Äldre golvsocklar och ett fåtal ursprungliga dörrar har fått stå modell vid utformningen av nya snickerier. Moderna kök och badrum har kombinerats med såpade plankgolv och spegeldörrar. I några fall har ursprungliga kalkstensgolv kunnat tas tillvara. Energi- och ljudåtgärder har gjorts i form av byte till energieffektivare ventilation och kompletterande glas i fönstren.

Beställare: Sh Bygg Fastigheter AB

Byggår: 2012

Kategori: Hyresrätter

Projekttyp: Om- och tillbyggnad

Omfattning: 8 lgh, totalt ca 800 m²

Borgarhemmet
Borgarhemmet interiört
Borgarhemmet detalj