grid deluxe
 

Bostäder vid norra Kajen, Sundsvall

BÅTHUSET är vårt vinnande förslag för två bostadskvarter på Norra Kajen i Sundsvall. Norra kajen är under ombyggnad från tidigare båthamn och industriområde till ny stadsdel med cirka 2500 lägenheter och kommersiella lokaler. Planen syftar till att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel, ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel. Ingången till projektet var tomtens unika läge, ett hörnformat kvarter i söderläge precis vid vattnet och granne med den allmänna parken. Enligt oss är det Norra kajens finaste tomt som ger möjlighet till rekreativt boende i staden. Målgruppen som troligt valt att lämna villan för stadslivet har i det här huset inte gått miste om villans fördelar.

Rymliga lägenheter med koppling till omkringliggande natur skapas genom integrerade orangerier, generösa utsikter och öppna planlösningar. Naturen är den som får ta plats och därför har vi valt enkla och tidlösa detaljer som ramar in vattenrummet och parken. Orangerierna ger de boende möjlighet att efter tycke och smak skapa intressanta gröna och öppna rum i anslutning till kök och vardagsrum. Eftersom kvarteret saknar egen innergård får de boende istället en stor gemensam takterrass i en vindstilla sydvästlig riktning med utsikt över viken och Sundsvalls stadskärna.
Kvarterets karaktär har hämtat inspiration från hamnstäder såsom Amsterdam med smala, individuella huskroppar. Känslan av uppbrutenhet och variation i fasad har skapats genom trapphus och orangerier som med ljus och materialval skär igenom tegelfasaden.

Beställare: Lillskär AB
Byggår: 2015
Kategori: Bostäder
Projekttyp: Nybyggnad
Omfattning: ca 60 lägenheter
Foto/illustration: werket

Båthuset, Norra Kajen, Sundsvall
Båthuset, Norra Kajen, Sundsvall