grid deluxe
 

Brännkärrsskolan

Brännkärrsskolan är en F-5 skola. För att möta den variation av antal elever i de olika åldersgrupperna har den utformats som en flexibel skola. Werket har varit arkitekt från idé, program till färdig byggnad. Att skolan ligger i anslutning till skog och berg har varit en utgångspunkt i gestaltningen av byggnaden. Genom val av material som åldras vackert och att arbeta med akustik i gestaltning har en lugn miljö uppnåtts. Kontakten ute – inne är en viktig del i upplevelsen.
Skolan är utformad som en off-grid anläggning.

Beställare: Kommunfastigheter i Knivsta AB

Byggår: 2013

Kategori: Utbildning

Projekttyp: Nybyggnad; program-, bygghandling, uppföljning

Omfattning: 4 500 m²

Foto/illustration: Tim Meier

Brännkärrsskolan entré
Brännkärrsskolan gård
Brännkärrsskolan