grid deluxe
 

Brohuset

Brohuset ligger mitt i Bro centrum och innehåller bland annat bibliotek, sim- och idrottshallar, café och ungdomsverksamhet. Före ombyggnaden var lokalerna dåligt utnyttjade. De upplevdes mörka och inåtvända och var i behov av renovering. Det fina läget gav stor möjlighet att skapa en naturlig mötesplats för Broborna; ett allaktivitetshus att användas både dag- och kvällstid, vardagar och helger. Första etappen som stod klar hösten 2014 innefattade en betydande omdisponering av lokalerna, ombyggnad av skyddsrum till dans, teater och musikstudios, nya omklädningsrum till simhallen samt en ny glasfasad ut mot torget.

Beställare: Upplands-Bro Kommunfastigheter

Byggår: 2011-14

Kategori: Kulturhus

Projekttyp: Ombyggnad

Omfattning: 2150 m²

Foto/illustration: Tim Meier