grid deluxe
 

Carolina Rediviva

Carolina Rediviva är ett statligt byggnadsminne och en av Uppsalas mest kända byggnader. Werket arkitekter var generalkonsult och arkitekt för den omfattande ombyggnad som pågick under 2002-2005. Projektets mål var att förbättra lokalnyttjandet, brandsäkerheten och att hitta generella lösningar för installationerna. Uppdraget omfattade inventering, programhandling, systemhandlingar och bygghandlingar. Resultatet blev en genomgripande omdisposition av verksamheternas lokaler och en hög grad av generalitet i kanalisation inom byggnaden. De äldre boksalarna återställdes till den utformning och användning de hade efter 1890 års ombyggnad. Arbetet med Carolina Rediviva omfattade förutom de antikvariska aspekterna och ovan nämnda aspekter även frågor om tillgänglighet, säkerhet, belysning och klimat.

Beställare: Statens Fastighetsverk

Byggår: 2002–2005

Kategori: Bibliotek

Projekttyp: Om- och tillbyggnad

Omfattning: 22 000 m²

Foto/illustration: Donec Malesuada

Carolina Rediviva