grid deluxe
 

Enköpings-Näs kyrka

Enköpings-Näs kyrka är en salskyrka med två stora bänkkvarter. Idag är det väldigt trångt i gången från vapenhuset fram till mittgången. Man har inte plats för bokbord, psalmbokshyllor mm. Vid begravningar är det mycket svårt. Man vill också ordna till en fri yta för ljusbärare och en bra plats för styrning av ljud och ljus.

Ombyggnadsförslaget innebär att man tar bort de två bakre bänkraderna och minskar en bänk. Trägolvet ilagas och anpassas. Det fria utrymmet möbleras med plats för ljusbärare, bokbord, psalmbokshyllor och apparat plats för styrning av ljud och ljus.

Beställare: Enköpings kyrkliga samfällighet
År: 2007
Foto/illustration: werket arkitekter