grid deluxe
 

Glimmern förskola

Glimmerns förskola byggdes 1967 och ligger i stadsdelen Eriksberg på gränsen mellan flerbostadshus från 1960-talet och äldre villabebyggelse. Förskolan har fyra avdelningar.

Köket var i behov av ombyggnad för att man skulle kunna fortsätta laga egen mat i förskolan. Lösningen blev att bygga ett nytt tillagningskök (kommunens minsta!) i det dåvarande personalrummet och bygga ut för nytt pausrum och arbetsrum. Samtidigt löste vi problemen med otillgängliga entréer och med inlastning som tidigare legat mot fel sida.

Beställare: Uppsala kommun Fastighetskontoret
Byggår: 2011
Kategori: Förskola
Projekttyp: Om- och tillbyggnad