grid deluxe
 

Gottsunda Centrum

Efter flera års studerande och utredande gick startskottet 2009 för första etappen till ombyggnaden av Gottsunda Centrum.
Första etappen av ombyggnationen innehöll den kommersiella delen vilket innebar nya lokaler för dagligvaruhandel, butiker och restauranger.
När del två i ombyggnaden startades var det framförallt delar av kulturen, bibliotek, teater, studieverksamhet och öppen marknad som stod i centrum. Utrymmena har anpassats för att fungera för verksamheterna, vilka har förändrats genom åren.
Den tredje etappen av ombyggnaden omfattade sporthallen med omklädningsrum. Sporthallen fick en ny läktardel och ljus öppen entré för åskådare. En ny klättervägg finns numera på en av fasaderna mot öst.

Beställare: Uppsala Kommuns Fastighets AB

Kategori: Handel, Kultur, Idrott

Projekttyp: Ny - och ombyggnad

Omfattning: 26 500 m²

Foto/illustration: Tim Meier / werket

Gottsunda centrum pylonskylt
Gottsunda centrum fasadskylt