grid deluxe
 

Gottsundaskolan - idéskiss

Gottsunda behöver en ny skola för barn i årskurs 6-9. En ny skola skulle innebära en fullföljd satsning på Gottsunda. I den konkurrenssituation som uppstått skulle moderna, funktionella och inspirerande lokaler belägna på rätt plats ge Gottsundaskolan jämlika förutsättningar i kampen om elever från alla omgivande stadsdelar.
Ett bra läge finns söder om centrumanläggningen, där de gamla tennishallarna ligger. Där kan grundskolorna Gottsundaskolan och Treklangen skapa ett eget sammanhang samtidigt som de fortfarande ligger ”mitt i byn”. Parken i direkt anslutning söder om centrum kan rustas och belysas för ökad trygghet och tillträde för besökare med bil till skolan kan ordnas från Hugo Alvéns väg.

Tomten där Gottsundaskolan ligger idag kan ge plats för nya lokaler för idrott. En s.k. multihall i det läget skulle få en bra koppling till övriga lokaler för idrott och hälsa i centrumbyggnaden och vore ett välkommet tillskott i Uppsalas södra delar. Dagens idrottshall kan ta matcher med publik men räcker inte till för hela om rådet. En ny, delvis nedsänkt multihall kan vara en enkel byggnad utan fasta läktare, men med stor kapacitet att ge förbättrade träningsmöjligheter till idrottsintresserade barn och unga i Gottsunda med omland.

Beställare: Werket arkitekter AB

År: 2013

Kategori: Skola, idrottsanläggning

Projekttyp: Nybyggnad

Foto/illustration: werket