grid deluxe
 

Green Innovation Park

Green Innovation park - Lokaler för små och stora företag inom gröna näringar

Tio minuter söder om Uppsala centrum ligger Green Innovation Park en företagspark med fokus på de gröna näringarna. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och fastighetsbolaget Akademiska Hus som gemensamt står för satsningen. Målet är att skapa en stadsdel för innovation och företagande där människor vill arbeta, bo och utvecklas.

I det 200 000 kvm stora området samlas företag, forskare och entusiastiska entreprenörer som driver den gröna näringen framåt.
Green Innovation Park kan möta de flesta lokalbehov. Förutom kontorslokaler i olika storlekar, finns lokaler för laboratorieverksamhet, produktion, lagerutrymmen och tillfälliga konferens- och möteslokaler.
För små uppstartsföretag finns möjlighet att hyra arbetsplats i Växthuset. För små och medelstora företag passar företagshotellet.

Green Innovation Park rymmer i dagsläget cirka 35 företag – och fler är på väg. Många är världsledande inom sitt område medan andra befinner sig i uppstartsfasen. Representationen bland företagen är bred: Här finns både export- produktion- och forskningsföretag inriktade på exempelvis medicinteknik, biologi, solenergi och miljösäkerhet.

Områdets största aktör är SLU, Sveriges gröna universitet med cirka 1000 forskare och 2000 studenter. I universitetets toppmoderna forsknings- och undervisningslokaler kan du bland annat träffa världsledande agronomer, veterinärer, landskapsarkitekter och ekonomer.
Werket utformar fortlöpande lokaler för hyresgästerna i Green Innovation park.

www.greeninnovation.park.se

Beställare: Akademiska hus
Byggår: 2015 -
Kategori: Kontor, innkubatormiljö.
Projekttyp: Ombyggnad
Foto/illustration: Werket

Invigning