grid deluxe
 

Handelsbanken

Projektet består av ombyggnad till ett modernt kontor, anpassat för de nya kraven för verksamheten. Det fanns ett stort behov av förändring för att passa de nya kraven för hur bankverksamhet ser ut idag, där kunderna kan sköta mycket själva.

De nya partierna är anpassade till befintligt hus och av god kvalité – både till utformning och material. Genom att välja bra material ger det en lång fysisk hållbarhet samtidigt som den klassiska designen ger projektet en lång stilmässig hållbarhet. Mycket i detta projekt handlade om att ha respekt för det befintliga huset och utefter det göra bra materialval, något vi inte ville ge vika på.

Genom ett bra samarbete i konsultgruppen arbetade vi oss tillsammans fram till en lösning med en ny entré med större hiss från gatan. Entrén tydliggjordes med belysning och hela entrépartiet anpassades till den befintliga byggnaden.

Beställare: Vasakronan i Uppsala
Byggår: Ombyggnad 2011
Kategori: Kontor, Handel
Projekttyp: Ombyggnad, hyresgästanpassning
Omfattning:
Foto/illustration: werket