grid deluxe
 

Holmfrid

I Svartbäcken ligger Uppsalahems första lågenergihus bestående av 18 små lägenheter, 16 st 2:or och 2 st 3:or.
Planlösningarna är helt öppna med draperiskenor som rumsavskiljare istället för väggar. Därigenom kan lägenheterna disponeras på många olika sätt och passa alla hyresgäster. Den öppna dispositionen skapar också goda förutsättningar för energioptimering.
Byggnadens form bildar en ny gård mot det befintliga Leche-huset och till varje lägenhet hör en 4 kvm stor kolonilott. Den förbipasserande järnvägen och känsliga kulturmiljön har varit två viktiga förutsättningar för utformningen. Byggnaden uppfyller Miljöbyggnad klass Silver.

Beställare: Uppsalahem

Byggår: 2011

Kategori: Bostäder

Projekttyp: Nybyggnad

Omfattning: 18 lgh

Foto/illustration: Uppsala Hem/ Werket