grid deluxe
 

IP-Only

Werket fick i uppdrag att ta fram ett inredningskoncept och göra hyresgästanpassningar till IP-Onlys nya kontor i Uppsala och i Stockholm.
Konceptet bygger på företagets specifika behov. Det har skapats miljöer för olika typer av arbete; arbete i projekt, drop-down platser och tysta miljöer för enskilt arbete, enligt ett aktivitetsbaserat tänk.

Känslan vi har velat uppnå är varm, öppen och tillgänglig. Innovativa vänliga detaljer utförda i hållbara material. Paletten är nordisk och naturlig, framtagen med hjälp av inspirationsord som hav, havre, gräs och rost.

Specialsnickerierna har fått en framträdande roll i inredningen. Med hjälp av dessa har vi kunnat skapa unika miljöer som tar hänsyn till och utnyttjar de båda lokalernas styrkor och egenheter.
I Stockholmskontoret finns flera markanta pelare som tidigare varit helt eller delvis inbyggda. Vi har valt att öppna upp för att få ett bättre ljusinsläpp och en känsla av rymd i lokalen. Vi har framhävt pelarna med hjälp av platsbyggda soffor. I Uppsala platsbyggdes en sitthörna utformade som en läktare/trappa för att på ett kreativt sätt ta hand om en outnyttjad yta och samtidigt utöka funktionen i personalmatsalen. Här finns möjlighet för spontana möten och avdelningsdragningar. I taket finns en projektionsduk.

Kontorens många glaspartier har specialdesignade kontrastmarkeringar, två olika mönster framtagna med tanke på IP-Onlys verksamhet. Genom hela projektet har vi samarbetat med ljuskonsulten Christian Dahlberg.

Beställare: IP-Only
Byggår: 2015
Kategori: Kontor
Projekttyp: Inredning och hyresgästanpassning
Omfattning: 3 500 m² och 1 000 m²
Foto/illustration: Tim Meier