grid deluxe
 

Islamiska föreningen

Beställare: Islamiska föreningen i Uppsala
År: 2012 -2014
Kategori: Detaljplan för ny församlingsbyggnad
Projekttyp: Moské
Omfattning: 1 000 m²
Foto/illustration: werket