grid deluxe
 

Kafé Kardemumma

Stadsbiblioteket i Uppsala har en mycket utåtriktad verksamhet och för att förbättra och förnya stadsbiblioteket utökades och anpassades barn- och ungdomsavdelningen till dagens krav.
I den gamla kulturbyggnaden mot Svartbäcksgatan inrymdes café. Kulörsättningen utformades utifrån de kulörer och mönster som de befintliga kakelugnarna har. Handtryckta tapeter med tidstypiska mönster valdes.

Beställare: Uppsala kommun Fastighetskontoret (Program), Masmästaren - Lärostaden (system-, bygghandling och uppföljning)

Byggår: 2009

Kategori: Kultur och byggnadsvård

Projekttyp: Ombyggnad

Omfattning: cirka 1200 m²

Foto/illustration: werket arkitekter