grid deluxe
 

Katedralskolan

Katedralskolan hade ett eftersatt underhåll och var inte tillgänglighetsanpassad. Det fanns arbetsmiljöförelägganden . Skolan har dessutom ett stort kulthistoriskt värde och delar måste hanteras varsamt.
För att klara organisationen av gymnasieutbildningen i staden krävdes en snabb åtgärd, där del av skolan byggdes om för Handelsprogrammet. Behovsprogram och programskisser togs fram
för hela skolan i samarbete med Fastighetskontoret och skolans ledning. Behovsprogrammet löste tillgänglighet och gav en sammanhållen integrerad skola.

Beställare: Uppsala Kommun

Byggår: 2009

Kategori: Utbildning

Projekttyp: Om- och tillbyggnad, Programhandling - för hela gymnasiet, Program-, system- och bygghandling ombyggnad för Handelsprogrammet

Omfattning: 10 000 m² programyta

Foto/illustration: werket

Katedralskolan, Uppsala
Katedralskolan, Uppsala