grid deluxe
 

Klövern HK

Beställare: Klövern AB
Byggår: 2014 - 15
Kategori: Kontor
Projekttyp: Ombyggnad/inredning
Omfattning: ca 450 m²
Foto/illustration: werket