grid deluxe
 

Kulturhus Kungsängen

Inom den nya byggnaden ryms café- och utställningslokaler i entréplan. En trappa ner finns ett nedgrävd multirum, black box, som används till kommunfullmäktige, konserter, föreläsningar och filmvisningar. Denna del nås också via en separat entré och är därigenom oberoende av övriga verksamheter. I kopplingen upp mot entréplanet finns en klätterramp och samlingsyta för de yngre besökarna.

De två mellersta planen inrymmer bibliotek och studieplatser och högst upp finns mötes- och kontorslokaler som nyttjas av kommunhuset.

Den karaktäristiska fasaden består av ett dubbelglassystem med ett kopparnät mellan glasskivorna. Detta skapar en värme både interört och exteriört och bidrar till den nya torgbildningens identitet. På taket finns en solcellsanläggning med en display i kommunhusets entré där besökarna kan följa elproduktionen.

Beställare: AB Upplands-Brohus + PEAB
Byggår: 2014
Kategori: Kulturhus
Projekttyp: Om- och tillbyggnad; Programhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling
Omfattning:ca 3400m² BTA
Foto/illustration: Tim Meier / werket