grid deluxe
 

Kv Duvan

Ett flertal förslag har tagits fram för att omhänderta byggnaden men det var bara kontorsdelar som genomfördes samt att ett mindre tekniskt underhåll gjordes. Alla tekniska enheter som värme, vatten, el och luft höll inte dagens krav och en rensning av fasad, lokaler och kontor behövdes. Handelsdelen är fortfarande i behov av omhändertagande.

Förslaget visat i bild kommer från ett ”tidigt” förslag i form av en galleria där man öppnat upp fasaderna och försökt skapa ett samband mellan samtliga lokaler i huset. På plan två mot gården placerades en restaurang och ett café fick husera i Jungfrugränd mot ån. Andra förslag har varit att göra planerna tillgängliga med hiss och strukturera upp skyltning, entréer, skyltfönster mm.

Projektet kv. Duvan omfattade en återställning samt ett förnyande av fasaden. Dessutom omfattade projektet en kreativ lösning på de stora tekniska problemen. Fasaden i förslaget har även en lösning som är speciellt anpassad för handel, med de krav på flexibilitet och tillgänglighet som finns idag.

Beställare: Vasakronan

År: 2012

Kategori: Kontor / handel

Foto/illustration: werket arkitekter

Duvan fasad
Visionsbild ny huvudentré
Kaffehäng Duvan