grid deluxe
 

Kv Einar

Beställare: Uppsala Hem
År: 2008
Kategori: Bostäder
Projekttyp: Nybyggnation - Parallellt uppdrag
Omfattning: 23 lgh
Foto/illustration: werket

Kv Einar
Kv Einar interiört
Kv Einar