grid deluxe
 

Kv Kransen

Projektet innebar att ta tillvara på och förädla lokaler för nya och befintliga brukare. En tidigare nattklubb/dansrestaurang byggs om till 24/7-gym och bagerilokaler - både i källarvåning men framförallt i gatuplan. Det fanns även behov av en ny fasad och en skyltningslösning.

Entréerna har tydliggjorts samt ett skyltprogram togs fram. Lokalerna i källaren utnyttjades till parkering, förråd och teknik. Bageriets lokaler byggdes om och utökades samt att alla partier i gatuplan byttes ut. Fasaden är anpassad mot det övriga huset och verksamheter, samtidigt som den har ett modernt uttryck som livgivit gatan.

Beställare: Vasakronan
Byggår: Pågående
Kategori: Handel
Projekttyp: Om- och tillbyggnad
Foto/illustration: werket