grid deluxe
 

Kv. Portalen

Werket gjorde detaljplaneutredning i kv.Portalen, Vattholmavägen, Uppsala. Det följdes av en färdigprojektering av kvarteret som en del i en större exploatering på Kvarngärdet i Uppsala. Området karaktäriserats av stora slutna kvarter med 5-6 våningars bebyggelse. Kvarteret Portalen sluter sig mot öster och öppnar sig mot väster för att få in ljus på gården. Gården karaktäriseras av en terrass som löper runt tre sidor av huskroppen och fungerar som promenadstråk och uteplats. Terrassen har en monumental trappa mot väster ner mot innergården. Kvarteret innehåller allt från små ettor till större 5-6:or med terrasser på taket. Werket har samarbetat med LOLA Arkitekter & Landskap AB med gårdsplaneringen.

Beställare: NCC

Byggår: 2007 - 2011

Kategori: Bostäder

Projekttyp: Nybyggnad

Omfattning: 150 lgh,
totalt ca 20 000 m²

Foto/illustration: Tim Meier

Brf Tryckaren NCC Uppsala
Brf Tryckaren NCC Uppsala
Brf Tryckaren NCC Uppsala