grid deluxe
 

Kv Tegelmästaren

Werket fick i uppdrag av Hebyfastigheter att ta fram en vision för Kvarteret Tegelmästaren, ett miljonprogramområde i närheten av järnvägsstationen.
Målet för projektet är att ge området en tydligare identitet, bli trivsammare och mer attraktivt.
I vår vision vill vi skapa en blandning av upplåtelseformer och öka antalet bostäder i området; Fler boende skulle göra miljön i kvarteret livfullare
och skapa ekonomiska förutsättningar för ytterligare satsningar.
Tillsammans med Karavan landskapsarkitektur har vi tagit fram ett förslag till upprustning och omgestaltning av utemiljön för att göra gårdsmiljön mer levande och trivsam.

Beställare: Hebyfastigheter
Byggår: 2016
Kategori: Bostäder
Projekttyp: Förstudie
Omfattning: Ca 20 nya lägenheter, 6 nya radhus. Nya komplementbyggnader.
Illustration: werket