grid deluxe
 

Kvarnen, Kv Njord

Påbyggnad av ca 100 nya lägenheter och ombyggnad av befintliga lägenheter. Gallerian i entréplan byggs om och anpassas efter nya krav.

Beställare: 2A Projektpartner / Kvarnengallerian AB
Byggår: Ombyggnad påbörjad 2015
Kategori: Bostäder, Handel
Projekttyp: Om- och tillbyggnad
Omfattning:ca 100 nya lägenheter
Foto/illustration: 3D House / redigerat av werket