grid deluxe
 

Långhundra skola

Långhundra skola är en mindre förskole- och grundskoleenhet som ligger i ett kulturskyddat område i anslutning till Långhundra kyrka och Långhundradalen. Projektets mål var att kommunen skulle samla förskole- och grundskolelokaler till en enhet. Byggnaden är ursprungligt ritad på 60-talet och en genomgripande om- och tillbyggnad skedde på 90-talet.
Den nya om- och tillbyggnaden är anspassad i form och kulör till 90-talets förändring för att få en enhetlig arkitektur. Kontakten med utemiljö och utblickar mot dalen har varit en viktig del i gestaltningen.

Beställare: Kommunfastigheter i Knivsta AB

Byggår: 2013

Kategori: Utbildning

Projekttyp: Om- och tillbyggnad; program-, bygghandling, uppföljning

Omfattning: cirka 550 m² tillbyggd yta

Foto/illustration: Tim Meier/ werket

Långhundraskolan, bibliotek
Långhundraskolan
Långhundraskolan