grid deluxe
 

Lingnåre naturreservat

Den befintliga byggnaden - "Lingnåreladan" - har efter tidens tand raserats. Byggnaden ligger inom ett kulturmiljöreservat med ett kulturlandskap från vikingatid och medeltid (fossilt odlingslandskap). Förslaget innebär att man återuppför "Lingnåreladan". Den nya byggnaden fungerar som informationsbyggnad för de besökare som besöker reservatet. Byggnaden innehåller två plan där entréplanet används som samlingsrum och plan 2 har öppningsbara luckor och plats för utställningar som förklarar kulturlandskapet från vikingatiden fram till modern tid (1950-talet).


Byggnaden uppförs som en enkel byggnad (oisolerad) i två plan. Stommen uppförs i en grov träkonstruktion som kläs med stående plank liknande den befintliga byggnaden. Plankorna har varierande bredd och spikas som en "spaltvägg" (springor mellan brädorna som släpper in dagsljus och luft). Porten och de två öppningsluckorna utförs av plank lika fasaderna. Taket beläggs med träspån som tillhandahålls och monteras av den lokala hembygdsföreningen. Golven utgörs av grova plank som läggs som ett "spaltgolv" för att naturligt ventilera bort snö och regn som kan komma in.

lingnåre

lingnåre 2

lingnåre 3

entréplanövre plangavelfasad entrélängdfasadsektionlängdsektion