grid deluxe
 

Möbeln - Allaktivitetshus i Tierp

En sedan länge nerlagd möbelfabrik har byggts om till ett allaktivitetshus. Målsättningen har varit att ge möjlighet till en bra fritidssysselsättning för ungdomar i Tierp. Delar av byggnaden nyttjades redan för förenings- och pensionärsverksamhet samt danslokal. I en ruff miljö skapade vi rum för ungdomar att träffas, fika, spela spel mm samt avancerad musikstudios för inspelningar för att stärka estetiska programmet på Högbergsskolan. En ny ateljé ger plats åt både Centralskolans lektioner och fritidsverksamheten.

Beställare: Tierps kommun, Prodution och samhällsbyggnad

Byggår: 2007

Kategori: Utbildning

Projekttyp: Om- och tillbyggnad, Program- system- och bygghandling.

Omfattning: 2 000 m²

Foto/illustration: