grid deluxe
 

Malmaskolan

Malmaskolan är en F-6-skola i Norby i sydvästra Uppsala med lugna omgivningar och närhet till både Stadsskogen och Hågadalen.

Malmaskolans lokaler var till delar trånga och fyllde inte myndighetskrav. Trafiksituationen var oklar och varutransporter samt hämta/lämna var inte avskilda från barnen. Köket var inte funktionellt och matsalen för liten. Personalutrymmen och estetiska verkstäder var för små. Werket skulle tillgodose en ny trafiksäker lösning för skolgården med hämtning, lämning och inlastning vid kök. Lösningen blev en nybyggnad av matsal med kök, estetiska verkstäder och administrationslokaler samt ombyggnad av gymnastikbyggnaden. Trafiken separerades.

I samband med dessa förändringar så anpassades skolgården till nya byggnader och delar av skolgården rustades upp, och Werket kompletterade med en klättervägg som anordnades mot matsalens vägg.

Tillbyggda delen anpassades till befintlig skola och utfördes med träpanel. Utvändig kulörsättning är traditionell med falurödfärg och guldockra.

Beställare: Uppsala fastighetskontor

Byggår: 2008

Kategori: Utbildning

Projekttyp: Om- och tillbyggnad; Behovsprogram, bygghandling, uppföljning.

Omfattning: Total LOA cirka 3 500 m²

Foto/illustration: werket arkitekter

Malmaskolan
Malmaskolan
Malmaskolan
Malmaskolan