grid deluxe
 

Materialgården

På Gamla Kyrkogården fanns en ekonomigård ritad av Gunnar Leche, som var i ett dåligt skick och inte anpassad till dagens krav på arbetslokaler och förvaring av maskiner. Den behövde rivas för att ge plats för ändamålsenliga lokaler; personalutrymmen, verkstad och garage/förråd. Kyrkogården är skyddad enligt kulturminneslagen och Werket hade ett nära samarbete med Länsstyrelsen och Upplandsmuseet under projekteringen. Den nya byggnaden är anpassad till omgivningen och den gamla byggnadens karaktär. Byggnadens fasad av målad träpanel är bearbetad med omsorg om detaljer. Takfötter med bearbetade detaljer. Panel täckmålas i ljust grågrön och det omgivande nya planket i en mörkare nyans. Tak av lertegel.

Beställare: Uppsala Kyrkliga Samfällighet

Byggår: 2013

Kategori: Kulturbyggnad

Projekttyp: Nybyggnad

Omfattning: 450 m²

Foto/illustration: Tim Meier / werket

Illustration Materialgården