grid deluxe
 

Radimedical Systems AB

Beställare: Radimedical/ St Jude Medical System AB
Byggår: 2009 - 2010
Kategori:
Projekttyp: Utredning av huvudbyggnad, fastighetsutredning
Omfattning: 3 500 m²
Foto/illustration: werket