grid deluxe
 

Rasbo Kyrka

Rasbo är en av de största landskyrkorna i Uppland. Tidigare har werket haft uppdrag med utvändig restaurering 2001-02.

Det pågående uppdraget består i att ta fram en förstudie till församlingen för att möta behovet av att nyttja delar av kyrkan som lillkyrka för mindre sammankomster, andakter, körövning och förberedande inför bröllop och dop. Dessutom ska behovet av tillgänglighet och arbetsskyddskrav tillgodoses.

Från 1827 till 1926 var huvudingången via tornrummet. Efter det så har rummet nyttjats som bisättningsrum ett antal år och förråd. På 70-talet avdelades del av bisättningsrummet till torrklosett. Den antikvariska bedömningen från Upplandsmuseet är att bisättningsrum kan nyttjas för de funktioner som föreslagits; RWC, städ, mindre pentry och förberedelserum.

När det gäller norra korsarmen så avskiljs det med ett smäckert glasparti av stål alt. trä och ny isolerad ytterdörr innanför befintlig port mot norr. Södra korsarmen förses med ny fast inredning som anpassas till befintlig i uttryck och kulörer. Ursprungliga bänkrader demonteras delvis. Korsarmen skall nyttas för möten och kyrkkaffe mm. Läktare förses med överliggare av rundstål.

Beställare: Rasbo kyrkliga samfällighet
År: 2016-17, pågående
Kategori: Kyrka
Projekttyp: Förstudie inför kyrkovårdsbidrag för ombyggnad
Omfattning: Del av kyrka
Foto/illustration: werket