grid deluxe
 

Rasbo Kyrka, restaurering

Rasbo kyrka är uppförd under perioden 1250-1524. Kyrkan är en av de största landskyrkorna i Uppland. Kyrkan är en putsad gråstens kyrka med latinsk korsplan. Kyrkans långhus välvdes vid1400-talets mitt.
Fasaderna är rikt dekorerade med blinderingar. Kyrkan fick nya fönsteröppningar och gul putsfasad på 1760-talet. Sitt nuvarande exteriöra utseende med fick kyrkan 1827. Vid 1925-års restaurering fick kyrkans interiör en mer ursprunglig karaktär.

Kyrkans fasader hade puts-och färgskikts skador. Tornet hade så alvarliga putsskador så att rasrisk förelåg. Kyrkans samtliga fönster som är av trä och med blyinfattat glas var i behov av ommålning och i vissa fall renovering. Tornhuven som är från 1802 har träfasader och var också i behov av att målas om. Kyrkan har problem med saltvittrings skador vilka också skulle åtgärdas.


rasbo kyrkaIMG_6617

Beställare: Rasbo kyrkliga samfällighet
År: 2001-2002
Kategori: Kyrka
Projekttyp: RestaureringsituationsplanplansektionDSCN2301_revDSCN2323_rev