grid deluxe
 

Rosendalsgymnasiet

Vid Läkemedelsverkets flytt frigjordes byggnaden och en kommunal gymnasieskola för cirka 800 elever inrymdes. Tanken var att nyttja det stora antalet laboratoriesalar som byggnaden innehöll. Byggnadens struktur är dessutom lämplig för skolverksamhet. Skolan har en tydlig naturvetenskaplig profil och den inriktningen genomsyrar lokalutformningen. Eftersom byggnaden var flexibel i sin utformning fanns stora möjligheter till att bl. a nyttja befintliga installationsutrymmen. Den generösa våningshöjden och de stora fönstren i flyglarna hjälper till att skapa de ljusa och luftiga lokalerna. Genom utblickar och uppehållsytor har byggnadens stela struktur brutits upp.
Werket var generalkonsult och arbetade från programhandling till uppföljning under byggtid.

Beställare:Akademiska Hus i Uppsala AB, Uppsala kommun Fastighetskontoret

Byggår: 2006

Kategori: Utbildning

Projekttyp: Om- och tillbyggnad

Omfattning: 12 000 m²

Foto/illustration: werket

Rosendals gymnasiet