grid deluxe
 

Sävja Kulturcentrum

Idén med Sävja kulturcentrum är att skapa en offentlig mötesplats för boende i området med bra lokaler för möten och olika aktiviteter inom kultur och idrott. Här finns stadsdelsbibliotek, fritidsgård, kafé, replokal, grupprum, ateljé, idrottshall mm. Lokalerna som tidigare var en del av Sävjaskolan har genomgått en omfattande ombyggnad och byggts till med nya entréer. I projektet ingår också ett stadsdelstorg med bl.a. lekplats, klättervägg, basketplan och skateboardpool. Sävja kulturcentrum vänder sig till alla boende i Sävjaområdet, privatpersoner, skolor och föreningsliv. Projektet är en del i Uppsala kommuns arbete med stadsdelsutveckling.

Werket har varit med från idé till färdig byggnad. Vi har drivit och samordnat programarbetet, ritat systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Beställare: Uppsala kommun Kontoret för Samhällsutveckling (Program).
Uppsala kommun skolfastigheter AB (förfrågningsunderlag).
Rekab AB (bygghandling).
Byggår: 2014
Kategori: Kulturhus
Projekttyp: Om- och tillbyggnad
Omfattning: circa 3 700 m²
Foto/illustration: Tim Meier/ werket

Ljusgård Sävja Kulturcentrum
Café Sävja Kulturcentrum