grid deluxe
 

SciLifeLab

SciLifeLab består av en tillbyggnad och ombyggda lab i befintlig miljö i Bio Medicinstkt Centrum, BMC.

På en av de inbyggda gårdarna ligger tillbyggnaden Navet. Byggnaden har givits en fri form i förhållande till den strikta struktur som övriga BMC är uppbyggd efter.

Fasaden består av vertikala stålprofiler som är lackade i olika gröna nyanser. Vi valde gröna kulörer för att skilja ur Navet från BMCs befintliga fasader. Detta är ett tema även för den inre miljön. Växtväggen skapar kontrast mot fd. yttervägg av frilagd ballast i betong.

Navet fungerar som en mötesplats och här finns även skriv- och gästforskarrum samt paus- och personalutrymmen. Navet binder ihop och underlättar kommunikationen mellan de olika ombyggda labben.

SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms Universitet och Uppsala universitet. Framförallt verkar forskare inom genomik och bioinformatik i labben. Programarbetet har skett tillsammans med verksamheten och Uppsala Universitet.

Beställare: Akademiska Hus i Uppsala AB
Byggår: 2014
Kategori: Forskning/Laboratorier
Projekttyp: Om- och tillbyggnad; Programhandling- system- bygghandling
Omfattning: cirka 10 000 m²
Foto/illustration: Tim Meier

SciLife