grid deluxe
 

Sivia trädgård

Genuina och kärleksfullt genomarbetade föremål och platser har en själ som man inte vill byta ut hur som helst. Vi känner en trygghet, stolthet och respekt för det som varit samtidigt som vi nu ges en möjlighet att uppdateras till det som är Nu.

Äkta, långsiktigt och tidlöst är honnörsorden vi inspireras av och vill rätta oss efter. Men så även innovation, hållbarhet och funktion. Transparens. Sanningen bakom formen är funktionen och man ser allt fler exempel på att det som händer bakom fasader och inne i skåp och lådor visas upp till allmän beskådan. Strukturer öppnas upp och fram
träder livet inuti. Naturligt. Vi trivs på platser vi känner oss hemma i som inte stjäl kraft utan som ger. Naturen och ”enkla nöjen” blir allt viktigare för återhämtning i vårt samhälle. Utvalda delar av grönska och livskraft tar allt större plats i stadsmiljön. Det är inne att vara ute. Sivia. Gångna tider vävs på ett nyfiket men respektfullt
sätt ihop med det moderna.

Byggandet av nya resecentrum samt Uppsala konsert och kongress gör Sivia till en högintressant plats. Basen är handel och genom att bygga på gården skapar man
förutsättningar för en unik plats. Ökning av handelsytan skapar flexibilitet i utbudet samt en levande innergård med stark identitet. Den transparenta fasaden mot UKK:s torg helar stadsrummet samt skapar troligen Uppsalas mest intressanta ytor för handel, kontor, restaurang alternativt publika lokaler. Sivias tak är en del av kvarterets karaktär och tillhör områdets skala. Unika bostäder skapas inom befintlig takvolym genom tillägg av takkupor samt växthusgårdar. En modern om- och tillbyggnad skapar en stark identitet och blir Sivias bidrag till Uppsalas nya järnvägsentré.

Beställare: Rikshem
Byggår: 2011
Kategori: Handel/Bostäder
Projekttyp: Parallellt uppdrag
Foto/illustration: werket