grid deluxe
 

St Maria gravkapell

Efter att ha blivit inbjudna av Enånger-Njutångers församling till ett parallellt uppdrag har Werket tagit fram ett förslag på en tillbyggnad i form av en samlingssal till St Maria gravkapell i Iggesund. Kapellet är byggt 1967 efter ritningar av den kände arkitekten Sven Ivar Lind. Byggnaden ligger på södra sidan om Iggesunds kyrkogård, omringad av gles tallskog.

Vi har strävat efter att uppföra en relativt enkel byggnad som inte konkurrerar med kapellets arkitektur men fortfarande har ett syskonskap med den ursprungliga byggnaden, både i formspråk och material.


IGGESUND_CONCEPT

Oavsett om det är en begravning eller en annan ceremoni i kapellet så rör man sig in i kyrkosalen med en känsla av allvarsamhet. Det befintliga kapellet understryker denna upplevelse med dess tyngd och sparsamma ljusinsläpp. I den nya byggnaden har vi behållit delar av denna känsla av tyngd men också öppnat upp för ljuset och en fin utsikt mot den omgivande tallskogen och kapellets framsida. Det skapar en balans mellan mörker och ljus, tyngd och lätthet, hopp och sorg.

Vy från vägen

Genom att placera den nya byggnaden bredvid det befintliga kapellet skapas en plats mellan dem som både binder dem samman och bildar en port till kyrkogården. Den nya byggnadens placering skärmar av platsen framför kapellet mot vägen och skapar ett lugnt gårdsrum där man kan samlas och förbereda sig. Den stiliserade pergolan framför den nya byggnaden, som knyter an till de nakna tallstammarna, har ett systerskap med den fristående muren framför kapellet och de bidrar båda till att rama in platsen och avskärma den lite från kyrkogården.

Situationsplan_1000

Ett av våra mål med projektet har varit att skapa en lugn plats runt kapellet och vi tror att det bästa sättet att närma sig en sådan plats är genom en kort promenad genom tallskogen, då man kanske hinner ta några extra djupa andetag och samla sig lite inför det som väntar.

KM_C284e-20170329083121

En av anledningarna till att vi tror att det är bättre med en fristående tillbyggnad är att det skapar en naturlig fortsättning på det befintliga rörelsemönstret i kapellet. Man rör sig in och ut ur kapellet som vanligt. Då man kommer ut genom entrén möts man av den nya byggnaden som välkomnar en in för en stund där man samlas med nära och kära. När man kommer ut från samlingssalen rör man sig tillbaka den väg man kom genom tallskogen.

Även om tillbyggnaden är fysiskt fristående så har den ändå många kopplingar till det befintliga kapellet, exempelvis det enkla formspråket och de rena, naturliga materialen. De massiva tegelmurarna, som består av grått tegel med utsmetad fog, anknyter både till kapellets huvudsakliga material och till den fristående muren framför byggnaden. Glaspartier och dörrar är i ek, samma som kapellet, och invändiga väggar i den nya byggnaden täcks av knivskuren björkplywood som anknyter till undertaket i den lilla utskjutande delen av det befintliga kapellet.

Beställare: Enånger-Njutånger församling
År: 2017
Kategori: Kyrkor
Projekttyp: Parallellt uppdrag, Tillbyggnad
Omfattning: ca 140 m²
Foto/illustration: WerketKoncept_procession

Besökarnas rörelse till och genom den nya samlingssalen är en fortsättning på det redan befintliga rörelsemönstret.


Koncept_möte med bef kapell

En plats skapas mellan kapellet och den nya byggnaden som både binder dem samman och bildar en port till kyrkogården.


Koncept_upplevelse

En balans mellan mörker och ljus, tyngd och lätthet, hopp och sorg.