grid deluxe
 

Stadsarkivet – Fyriskällan

Werket arkitekter har sedan 2008 varit arkitekt under Stadsbibliotekets kontinuerliga förändring.

Statsarkivets entré har flyttats ut och annonserar sig nu tydligt mot staden. En trappa har bundit ihop Stadsarkivet med biblioteket så att det har blivit en naturlig rörelse mellan verksamheterna. Vidare har en del av bibliotekets verksamhet, Fyriskällan fd Upplandssamlingen, flyttat i anslutning till Stadsarkivet.

Målsättning från personalen vid Stadsarkivet var att öppna upp och tydliggöra sin verksamhet för allmänheten. Tanken var att skolklasser, studiegrupper skulle kunna få information och föreläsningar i mindre grupper. Genom ombyggnaden är det nu möjligt.

Gamla foton ur samlingarna har legat till grund för utsmyckning av entré. Vägg och tak är klädda med mönsterperforerad plåt. Werket arkitekteter har även gjort fast och lös inredning. Receptionsdisk har utformats enligt specialkrav från verksamheten och försetts med tryck av ett äldre Uppsalafoto.

Beställare: Läromästaren Fastighets AB
Byggår: 2014
Kategori: Kultur
Projekttyp: Ombyggnad
Omfattning: ca 350 m²
Foto/illustration: Tim Meier / werket