grid deluxe
 

Stadsbiblioteket

Werket arkitekter har sedan 2008 varit arkitekt under Stadsbibliotekets kontinuerliga förändring. Barnavdelning byggdes om och ett programrum tillkom 2009. Vid samma tid projekterades och byggdes den byggnadsminnesklassade träbyggnaden mot gågatan om för att rymma café. Gården mot söder öppnades och en ny uteplats tillkom.

Den senaste stora omvandlingen är att Stadsbiblioteket har fått en tillgänglighetsanpassad entré mot St Olofsgatan. En ny trappa har dessutom skapat en direktkoppling till Stadsarkivet med sina nya ombyggda lokaler, där även Fyriskällan håller till.

Stadsbiblioteket ville också nyttja det kringbyggda gårdsrummet för att skapa ett välkomnande rum, en foajé för bland annat tidskriftsläsare. Personalen vid biblioteket behövde utrymme för föreläsningar och utställningar vilket har tillgodosetts vid ombyggnad. Delar av biblioteket kan nu efter ombyggnaden hyras ut. Genom tillbyggnaden har kontakten med den öppna gården förstärkts.

En grannlaga uppgift var att skapa tillgänglighet i glasgården samt att ta hänsyn till de befintliga byggnadernas karaktärer. En av byggnaderna är byggnadsminnesförklarad och biblioteket är märkesbyggnad i staden (ursprungsarkitekt Nyréns arkitektkontor). Utmaningen låg i att göra ett synligt tillägg utan att inskränka övriga byggnader. Gedigna naturmaterial har valts med omsorg. Glastaket pryds av ett screentryckt lövverk.

Werket arkitekteter har även gjort fast och lös inredning. Kulörerna går i grön ton och tar upp grönskan som tidigare fanns på gården.

Beställare: Läromästarens Fastighets AB
Byggår: 2015-2016
Kategori: Kultur
Projekttyp: Om- och tillbyggnad
Omfattning: 200 m² Entrégård, ca 300 m² Ombyggnad i biblioteket
Foto/illustration: Tim Meier / werket