grid deluxe
 

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Uppdraget omfattade ombyggnad och inredning i samband med samlokalisering av utbildningarna för präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker.
Syftet har varit att få en mer integrerad utbildning och stärka organisationen inom Svenska kyrkans verksamhet. Resultatet är att utbildningslokaler som tidigare varit spridda i Sverige samlats till Uppsala och Lund.
Ändamålsenliga lokaler utformades med elevutrymmen, personalutrymmen samt mötesrum för videokonferens. I uppdraget ingick även att utforma en kyrksal för ca 100 personer.

I Uppsala, dit de flesta utbildningarna är förlagda, ligger lokalerna i anrika Fjellstedska skolan. Uppdraget innebar antikvariska hänsynstaganden.
I Lund flyttades utbildningen från en sekelskiftesbyggnad i centrala staden till moderna kontorslokaler på Campusområdet.

Vårt uppdrag som generalkonsult har varit att följa projektet från idé- och programhandling till färdig byggnad.

Beställare: Svenska kyrkans Trossamfund
Byggår: 2013-14
Kategori: Kulturbyggnad, Uppsala
Modernt kontorskomplex, Lund
Projekttyp: Ombyggnad
Omfattning: Uppsala cirka 1850 m2; Lund cirka 1100 m2
Foto/illustration: Tim Meier