grid deluxe
 

Tentamencentrum Blåsenhus

Projektet är ett parallellt uppdrag för Akademiska hus i Uppsala. Målet var att undersöka förutsättningarna för att bygga samlade lokaler för tentamensskrivning för Uppsala universitet. Fyra kontor tilldelades varsin tomt. Vår tomt ligger i ett grönområde intill Botaniska trädgårdens södra gräns. Platsen har stora kvalitéer med grönska, centralt läge och utsikt mot slottet. Genom att ge Tentamencentrum ett grönt sluttande tak och sociala funktioner ville vi bidra till platsen och ge möjlighet att använda byggnaden under alla tider och årstider. Universitetet har i dagsläget inte gått vidare med något av förslagen.

Beställare: Akademiska Hus i Uppsala
År: 2011
Kategori: Universitetslokaler
Projekttyp: Parallellt uppdrag, nybyggnad
Omfattning: cirka 12 700 m²
Foto/illustration: werket