grid deluxe
 

Tiundaskolan

Werket blev inbjudna till parallellt uppdrag för en ny skola i stadsdelen Luthagen i Uppsala. Målet var att skapa flexibla, ändamålsenliga och ekonomiska lokaler. Underlaget skulle ligga till grund för detaljplan. Vi analyserade tomtens läge och kommunikationer; viktigt var att skolan skulle bjuda in omgivningen och vara en del av den.

Beställare: Uppsala kommun
År: 2010
Kategori: Skola, åk 5-9
Projekttyp: Parallellt uppdrag
Omfattning: 26 200 m2 tomtmark
Foto/illustration: werket arkitekter