grid deluxe
 

Treklangen Socialt centrum

Byggnaden uppfördes i mitten 70-talet som LM-skola samt förskola. Den är byggd i ett -plan och har fasader av tegel och träpanel.
Utifrån behovs-, funktions- och lokalprogram för stadsdelen har en mötesplats för stadsdelen projekterats.
I byggnaden finns kommunala verksamheter, polis och landstingsverksamhet.
Målsättningen med projektet har varit att skapa ett socialt/pedagogiskt/kulturellt centrum som innehåller verksamheter som Fritidsverksamhet för skola, Öppna förskolan, “Kristallen”- öppen förskola för invandrarkvinnor, SFI, Råd och stöd, dagverksamhet äldre, Lärcentrum, ungdomsmottagning, BVC och Polis. Målsättning är även att möjliggöra ett familjecentrerat arbete.

Beställare: Uppsala kommun Fastighetskontoret

Byggår: 2010

Kategori: Socialt/pedagogiskt/kulturellt centrum

Projekttyp: Om- och tillbyggnad

Omfattning: cirka 1200 m²

Foto/illustration: werket