grid deluxe
 

Uppsala Folkhögskola och kontor / C4:13

I Ultunaområdet söder om Uppsala ligger byggnaden C4:13 fint belägen invid Fyrisån. Huset uppfördes ursprungligen 1861-72 som elev- och läroverksbyggnad och har genom åren inrymt flera olika akademiska institutioner.

Werket har fått i uppdrag av Akademiska hus att arbeta med ombyggnationen till nya undervisningslokaler för Uppsala folkhögskola samt för kontorsverksamhet. Huvudman för verksamheten i byggnaden är Landstinget i Uppsala; uppdraget omfattar program/systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling och entreprenadskedet.

Projektet innefattar även en fasadrenovering och där har Werkets målsättning varit att ta fram den ursprunglig tvådelade exteriöra färgsättningen som byggnaden fick då den uppfördes.

Beräknad inflyttning 2018.

Beställare: Akademiska Hus
Byggår: Byggnad uppförd 1861-72. Ombyggnad 2016-17
Kategori: Kontor, skola, byggnadsvård
Projekttyp: Ombyggnad
Foto/illustration: Werket